Minna Nyrhinen

Olen Minna Nyrhinen ja pohjakoulutukseltani terveydenhoitaja. Työterveyshoitajan (AMK) opinnot olen suorittanut 2000-luvulla. Lisäksi olen käynyt lyhyempiä lisäkoulutuksia. TOIMIVA – Toiminnallinen valokuvaryhmä -menetelmäkoulutus, voimauttava valokuva, mukautettu rentoutus, äänimaljakoulutus, musiikkiterapian perusteet opinnot sekä useita työterveyslaitoksen toteuttamia täydennyskoulutuksia liittyen työterveyteen.

Olen työni ohella kouluttautunut pari- perheterapeutiksi sekä työnohjaajaksi. Koulutukseni viitekehys niin psykoterapiassa kuin työnohjauksessa on ollut integratiivinen. Käytän terapiatyössä yhtä lailla mm. systeemisyyteen, voimavarakeskeisyyteen, reflektiivisyyteen, narratiivisuuteen sekä strukturaaliseen viitekehykseen kuuluvia työtapoja. Tärkeimpänä koen kuitenkin sen, että työnohjaus tai psykoterapia pystyy joustamaan asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan yhdessä neuvotellen.

Kohderyhmäni ovat aikuiset ja nuoret, joille tarjoan yksilö-, pari- ja perheterapiaa sekä työnohjausta ryhmille tai yksittäisille työntekijöille.

Pitkä työura työterveyshuollossa vastaavana työterveyshoitajana on antanut minulle valmiuksia tuntea työelämän haasteet sekä vahvaa osaamista verkostoyhteistyöstä. Johtamiskokemusta minulla on järjestötyön puolelta toimiessani toiminnanjohtajan tehtävässä.

Olen jäsenenä Suomen Perheterapia ja Suomen Työnohjaajat ry:ssä.

Harrastan valokuvaamista, mekaanisten kellojen keräilyä ja kitaran soittamista.

Comments are closed.