Minna Nyrhinen

Olen Minna Nyrhinen ja pohjakoulutukseltani terveydenhoitaja. Työterveyshoitajan (AMK) opinnot olen suorittanut 2000-luvulla. Lisäksi olen käynyt lyhyempiä täydennyskoulutuksia. TOIMIVA – Toiminnallinen valokuvaryhmä -menetelmäkoulutus, voimauttava valokuva, mukautettu rentoutus, äänimaljasyvärentoutuskoulutus, musiikkiterapian perusteet opinnot sekä useita työterveyslaitoksen toteuttamia täydennyskoulutuksia liittyen työterveyteen. Olen tällä hetkellä seksuaalineuvojakoulutuksessa Turun AMK:ssa.

Olen työni ohella kouluttautunut pari- ja perhepsykoterapeutiksi sekä työnohjaajaksi. Koulutukseni viitekehys niin psykoterapiassa kuin työnohjauksessa on ollut integratiivinen. Terapiatyöskentelyni rakentuu  luovan systeemiselle, ratkaisukeskeisille, psykodynaamisille, narratiivisille näkökulmille ja menetelmille. Tärkeimpänä koen kuitenkin sen, että työnohjaus tai psykoterapia pystyy joustamaan asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan yhdessä neuvotellen.

Kohderyhmäni ovat aikuiset ja nuoret, joille tarjoan yksilö-, pari- ja perheterapiaa sekä työnohjausta ryhmille tai yksittäisille työntekijöille.

Pitkä työura työterveyshuollossa vastaavana työterveyshoitajana on antanut minulle valmiuksia tuntea työelämän haasteet sekä vahvaa osaamista verkostoyhteistyöstä. Johtamiskokemusta minulla on järjestötyön puolelta toimiessani toiminnanjohtajan tehtävässä.

Olen jäsenenä mm. seuraavissa yhdistyksissä; Suomen Perheterapia ry, Suomen Työnohjaajat ry sekä Turun Yrittäjänaiset ry.

Harrastan valokuvaamista, mekaanisten kellojen keräilyä, veneilyä sekä isoäitiyden iloja.

Comments are closed.