Psykoterapia

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista, terveydenhuollon ammatillista toimintaa.

Psyykkiset ongelmat aiheuttavat meille jokaiselle erilaista kärsimystä.
Pahaa mieltä, ahdistusta, masennusta, itsemurha-ajatuksia, pelkoja, unihäiriöitä ja ihmissuhdeongelmia.

Psykoterapia on terapeuttista keskusteluapua

  • paremman psyykkisen hyvinvoinnin saavuttamiseen
  • ahdistuksen ja psyykkisen tuskan lievenemiseen
  • mielialan kohentumiseen ja
  • itsetuntemuksen lisääntymiseen

 

PARITERAPIA

Parisuhteen tyypillisiä ongelmatilanteita ovat esim. uskottomuus, rinnakkaissuhteet, eron uhka, päihteet, oma rikkinäisyys, valitsemisen vaikeus ja puolison sairaus. Pariterapian kesto on useimmiten 90 minuuttia. Puolisot voivat käydä myös erikseen yksilökäynnillä. Vastaanotto on tavallisesti 2-4 viikon välein. Pariterapian pituus määräytyy käsiteltävien asioiden luonteen, asetettujen tavoitteiden sekä työskentelytavan perusteella. Monesti käyntijaksot vaihtelevat muutamasta käyntikerrasta noin kymmeneen käyntikertaan.

 

PERHETERAPIA

Perheterapia soveltuu perheenjäsenten välisten vuorovaikutusongelmien ratkaisumenetelmäksi tai tueksi perheen kriiseissä. Perheterapia voidaan yhdistää muihin hoitomuotoihin, kun joku perheenjäsenistä sairastuu. Perheterapiassa tehdään työtä ryhmän kanssa, jolla on yhteinen historia. Vastaanotolla perheen kokoonpanot voivat vaihdella, mutta käytännön järjestelyistä sovitaan ensimmäisellä kerralla. Perheterapiaprosessille voi riittää muutama vastaanottokäynti tai sitten se saattaa kestää vuosia. Joskus on tavattava perheasiakkaita tiiviisti (esim. kerran viikossa), joskus taas kerran kuukaudessa riittää.

 

 

Comments are closed.