Työnohjaus

 

Yhdessä oppimista

Työnohjaus kehittää vuorovaikutustaitoja sekä edistää ohjaukseen osallistuvien henkilökohtaista kasvua. Työnohjauksen tavoitteena on lisätä  ammatillisia valmiuksia toimia työelämän haastavissa tilanteissa. Työnohjauksessa on aikaa pohtia omia työyhteisötaitoja ja se haastaa pohtimaan omia kehittämisalueita työntekijänä, esimiehenä tai työyhteisön jäsenenä.

Työnohjauksen sisältö, tavoitteet sekä käytettävät menetelmät vaihtelevat. Yhteisesti sovitut toimintatavat  pohjautuvat siihen tarkoitukseen, mihin työnohjausta haetaan. Edellä olevista asioista sovitaan kirjallisesti aina ensimmäisessä tapaamisessa.

Työnohjaus voi olla 4-10 tapaamiskertaa, jonka jälkeen arvioidaan työnohjaustarpeen jatkuminen. Yleensä työnohjauksen kokonaiskesto on vähintään vuosi ja tapaamiset ovat 3-4-viikon välein.

Työnohjaus voidaan toteuttaa omana kokonaisuutena tai yhdistää työpaikan koulutus – ja kehittämishankkeisiin. Työnohjaus vaatii onnistuakseen sitoutumista ja toistuvia tapaamisia.

Työnohjauksessa keskustelun lisäksi voidaan käyttää toiminnallisia menetelmiä, jossa luontevasti ilmaistaan esimerkiksi valokuvien, musiikin avulla työhön liittyvät tunteet ja haastavat kokemukset. Työnohjauksen lopuksi on mahdollisuus kokeilla rentoutumiseen äänimaljahierontaa. Tiibetiläisen äänimaljahoidon avulla on mahdollisuus syvärentoutua. Käsin taotut äänimaljat värähtelevät keholla hoitaen lempeästi kehoa ja mieltä. 

Ryhmätyönohjauksessa voidaan tarkastella yhdessä työyhteisön työtapoja ja parhaimmillaan opitaan entistä paremmin toimimaan yhteistyössä. Ryhmätyönohjaus puhdistaa työilmapiiriä ja vahvistaa yhteishenkeä.

Ryhmätyönohjauksessa ryhmän ihannekoko on 3-8 henkilöä. Yhden istunnon kesto on 90 min ja kokoontumiset 3 viikon välein.

Tarjoan työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestötyön ammattilaisille sekä kaikille kehittämis- ja esimiestyötä tekeville ammattialasta riippumatta.

Minulla on työnohjauspalveluista sopimus Kaarinan kaupungin henkilöstön yksilötyönohjauksesta. Sopimus on voimassa 31.12.2019 asti.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän työnohjauksen sopimuspalveluntuottajana toimin hankintakaudella 2017-2019.

 

 


Comments are closed.