Työnohjaus

 

Yhdessä oppimista

Työnohjaus kehittää vuorovaikutustaitoja sekä edistää ohjaukseen osallistuvien ammatillista kasvua. Työnohjausta hyödynnetään oman työn kehittämisessä ja työssä jaksamisessa. Työnohjauksessa on aikaa pohtia omia työyhteisötaitoja, miten toimin työntekijänä, esimiehenä tai työyhteisön jäsenenä.

Ensimmäisellä käynnillä sovitaan työnohjauksen tavoitteet.

Työnohjauksen tavoitteet, sisältö sekä käytettävät menetelmät vaihtelevat. Yhteisesti sovitut toimintatavat  pohjautuvat siihen tarkoitukseen, mihin työnohjausta haetaan. Edellä olevista asioista sovitaan kirjallisesti aina ensimmäisessä tapaamisessa. Työnohjaus on yleensä vuoden kestävä prosessi ja tapaamiset ovat 3-4- viikon välein.

Työnohjaus voidaan toteuttaa omana kokonaisuutena tai yhdistää työpaikan koulutus – ja kehittämishankkeisiin. Työnohjaus vaatii onnistuakseen sitoutumista ja toistuvia tapaamisia.

Työnohjauksen menetelmät

Työnohjauksessa keskustelun lisäksi voidaan käyttää toiminnallisia menetelmiä, esimerkiksi valokuvien, musiikin avulla ilmaistaan työhön liittyvät tunteet ja haastavat kokemukset. Työnohjauksen lopuksi on mahdollisuus kokeilla syvärentoutukseen äänimaljahoitoa. Tiibetiläiset käsin taotut äänimaljat värähtelevät keholla hoitaen lempeästi kehoa ja mieltä. 

Työnohjaus yksin tai ryhmässä

Ryhmätyönohjauksessa voidaan tarkastella yhdessä työyhteisön työtapoja ja parhaimmillaan opitaan entistä paremmin toimimaan yhteistyössä. Ryhmätyönohjaus puhdistaa työilmapiiriä ja vahvistaa yhteishenkeä.

Ryhmätyönohjauksessa ryhmän ihannekoko on 3-8 henkilöä. Yhden istunnon kesto on 90 min ja kokoontumiset 3 viikon välein.

Tarjoan työnohjausta ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestötyön ammattilaisille. Työnohjaus sopii kaikille kehittämis- ja esimiestyötä tekeville ammattialasta riippumatta.

Olen tällä hetkellä Kaarinan kaupungin henkilöstön työnohjauksen palveluntuottaja yksilötyönohjauksessa Sopimus on voimassa 31.12.2023 asti . Toimin myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän työnohjauksen sopimuspalveluntuottajana  hankintakaudella 2020.

 


Comments are closed.